OPĆINA RAKOVICA

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grabovac Cestovno Selo donesene su 2021. godine (“Službeni glasnik Općine Rakovica”, broj 01/21).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grabovac Cestovno Selo donesene su 2018. godine (“Službeni glasnik Općine Rakovica”, broj 02/18).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje

Urbanistički plan uređenja Grabovac Cestovno Selo donesen je 2008 godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 09/08).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje

Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac – Irinovac donesen je 2008 godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 09/08).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje

Urbanistički plan uređenja turističke zone Nova Kršlja donesen je 2018. godine (“Službeni glasnik općine Rakovica”, broj 09/18).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba i dovodnja otpadnih voda

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja, područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja turističke zone Korana donesen je 2020. godine (“Službeni glasnik Općine Rakovica”, broj 06/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – cestovna i elektronička komunikacijska mreža

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko selište – Čatrnja donesene su 2019. godine (“Službeni glasnik Općine Rakovica”, broj 10/19).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna mreža

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije i energetski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopdskrbni sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

Karta 4. Uvjeti gradnje

Karta 5. Prijedlog parcelacije za dio obuhvata

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke zone Drežnik grad donesen je 2008. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 09/2008).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje -način gradnje