OPĆINA GENERALSKI STOL

Urbanistički plan uređenja središta naselja Generalski Stol donesen je 2009. godine (“Glasnik općine Generalski Stol”, broj 03/09).