Naš tim

SLAĐANA FUMIĆ
DIPL. IUR.
RAVNATELJICA ZAVODA
Marinko Maradin
dipl. ing. arh.
prostorni planer
Iva Kolić
MAG. ING. GEOD. ET GEOINF.
viši Stručni suradnik za prostorno uređenje
MARIJA BABIĆ
mag. oec.
Stručni suradnik za financijske i opće poslove
Dušan Milković
stroj. teh.
Stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru