Naš tim

SLAĐANA FUMIĆ
DIPL. IUR.
RAVNATELJICA ZAVODA
Marinko Maradin
dipl. ing. arh.
prostorni planer
Dušan Milković
stroj. teh.
Stručni referent za ISPU i GIS, prostorno uređenje i dokumentaciju podataka u prostoru
Lidija Orešković
dipl. oec.

Stručni suradnik za financijske i opće poslove

Iva Kolić
mag. ing. geod. et geoinf.

viši Stručni suradnik za prostorno uređenje