Linkovi i kontakt

OPĆI PODACI

  • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije
  • Jurja Križanića 11
  • 47000 Karlovac
  • OIB: 90131310471
  • IBAN HR 8324000081190269655
  • +385 47 609 022
  • ravnateljica: Slađana Fumić, dipl. iur.
  • +385 91 6113 224