Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostvne nabave

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Prilozi uz nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Obrazac 1 – sadržaj dokumenta – Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obrazac 2 – sudjelovanje u savjetovanju nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (II/2024)

Nacrt Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

Obrazloženje

Obrazac – savjetovanje s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (II/2023)