Opći akti zavoda

Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (GKŽ 17/23)

Statut Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije (GKŽ 29/23)

Program rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2024. godinu – 12.2023.

Procedura naplate prihoda – 6.2023.

Procedura stvaranja i praćenja ugovornih obveza – 6.2023.

III Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – 11.2023.

II Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – 7.2023.

Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – 3.2023.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – pročišćeni tekst 3.2023.

Odluka o visini osnovice za izračun plaće, 3.2024.

III Izmjene pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika – 2.2024

II Izmjene pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika – 11.2023.

Izmjene pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika – 3.2023.

Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika – pročišćeni tekst 3.2023.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, 12.2022

Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika – 12.2022.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, 12.2022

Procedura izdavanja putnih naloga, 5.2022