Prostorni plan područja posebnih obilježja

Prostorni plan područja posebnih obilježja donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju i o zaštiti prirode te za područja određena Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske ili Prostornim planom Županije.