Katalog informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama – Obrazac broj 2

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – Obrazac broj 3

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – Obrazac broj 4

Obrazac žalbe protiv rješenja

Obrazac žalbe zbog nepostupanja tijela javne vlasti

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022 godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu