OPĆINA VOJNIĆ

Detaljni plan uređenja gospodarsko – proizvodne zone Kolarić donesen je 2017. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 12/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje