GRAD SLUNJ

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Slunja – donesene su 2021. godine (“Službeni glasnik Grada Slunja”, broj 02/21).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Organizacija prostora i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – elektroenergetika

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-područje posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- područja posebnih uvjeta korištenja – graditeljska baština

Karta 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4. Oblici i način gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Slunja – donesene su 2012. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 09/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Organizacija prostora i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – elektroenergetika

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-područje posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- područja posebnih uvjeta korištenja – graditeljska baština

Karta 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4. Oblici i način gradnje

Urbanistički plan uređenja grada Slunja – donesen je 2001. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 20/01).