Duga Resa

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUGE RESE

Prostorni plan uređenja Grada Duge Rese donesen je 2001. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 09/05). Do danas je doneseno pet izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese.

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2023. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 08/23).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3.1 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karta 3.2 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4. Građevinska područja naselja

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2022. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 07/22.

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4. Građevinska područja naselja

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2019. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 07/19, 10/19 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4. Građevinska područja naselja

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2012. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 03/12).

Tekstualni dio plana

 Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2008. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 05/08).

Tekstualni dio plana

 Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4. Građevinska područja naselja