PPOU CETINGRAD

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE CETINGRAD

Prostorni plan uređenja Općine Cetingrad donesen je 2007. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 36/07). Do danas je donesena jedna izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad.

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad donesene su 2020. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 51/20, 59/20 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.24. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Cetingrad donesen je 2007. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 36/07).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Izvodi iz Prostornog plana Karlovačke županije u mjerilu 1:100000

Karte 1. – 4. Izvodi iz PPKŽ

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.24. Građevinska područja naselja