PPUO KAMANJE

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KAMANJE

Prostorni plan uređenja Općine Kamanje donesen je 2009. godine (“Glasnik Općine Kamanje”, broj 04/09). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje.

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje donesene su 2022. godine (“Glasnik Općine Kamanje”, broj 04/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada

Karta 3.A, Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

 Karte 4.A. – 4.C. Građevinska područja naselja

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje donesene su 2019. godine (“Glasnik Općine Kamanje”, broj 04/19).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada

Karta 3.A, Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. – 4.C. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje donesene su 2012. godine (“Glasnik Općine Kamanje”, broj 02/13).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 3.A, Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. – 4.C. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Kamanje donesen je 2009. godine (“Glasnik Općine Kamanje”, broj 04/09).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada

Karta 3.A, Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. – 4.C. Građevinska područja naselja