PPUO GENERALSKI STOL

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GENERALSKI STOL SA SMANJENIM SADRŽAJEM

Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol donesen je 2007. godine (“Glasnik Općine Generalski Stol”, broj 03/07). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol.

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol donesene su 2017. godine (“Glasnik Općine Generalski Stol”, broj 05/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.8. Građevinska područja naselja

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol donesene su 2014. godine (“Glasnik Općine Generalski Stol”, broj 03/14).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Izvodi iz Prostornog plana Karlovačke županije u mjerilu 1:100000
Karte 1. – 3.3. Izvodi iz PPKŽ

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.9. Građevinska područja naselja

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol donesene su 2009. godine (“Glasnik Općine Generalski Stol”, broj 03/09).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol donesen je 2007. godine (“Glasnik Općine Generalski Stol”, broj 03/07).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje