PPUO RAKOVICA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA

Prostorni plan uređenja Općine Rakovica donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 30/05). Do danas je doneseno osam izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica.

VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2022. godine (“Službeni glasnik Općine Rakovica”, broj 08/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetska i plinoopskrbna mreža

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – sustav vodoopskrbe i odvodnje

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.4 – 4.16, Građevinska područja naselja

Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana objavljen je 2022. godine (“Službeni glasnik Općine Rakovica”, broj 06/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetska i plinoopskrbna mreža

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – sustav vodoopskrbe i odvodnje

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1 – 4.17, Građevinska područja naselja

VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2022. godine (“Službeni glasnik Općine Rakovica”, broj 04/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetska i plinoopskrbna mreža

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1 – 4.17, Građevinska područja naselja

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2020. godine (“Službeni glasnik Općine Rakovica”, broj 09/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.-5a, 4-6b, . i 4.15. Građevinska područja naselja

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2019. godine (“Glasnik Općine Rakovica”, broj 10/19, 10/19 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2019. godine (“Glasnik Općine Rakovica”, broj 11/19).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetska i plinoopskrbna mreža

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – sustav vodoopskrbe i odvodnje

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.-16. Građevinska područja naselja

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2017. godine (“Glasnik Općine Rakovica”, broj 07/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetska i plinoopskrbna mreža

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – sustav vodoopskrbe i odvodnje

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1 .- 4.18. Građevinska područja naselja

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2015. godine (“Glasnik Općine Rakovica”, broj 01/15).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.2 .- 4.17. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2013. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 07/13).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – elektroenergetska i plinoopskrbna mreža

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – sustav vodoopskrbe i odvodnje

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1 .- 4.19. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Rakovica donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 30/05, 15/06, 11/09).