PPUO VOJNIĆ

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VOJNIĆ

Prostorni plan uređenja Općine Vojnić donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 14/05). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić.

Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana objavljen je 2023. godine (“Službeni glasnik Općine Vojnić”, broj 5/23).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – prizvodnja i cijevni trasnsport nafte i plina

Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – elektroenergetika

Karta 2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.01. – 4.46. Građevinska područja naselja

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić donesene su 2023. godine (“Službeni glasnik Općine Vojnić”, broj 2/23).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – prizvodnja i cijevni trasnsport nafte i plina

Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – elektroenergetika

Karta 2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.01. – 4.46. Građevinska područja naselja

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić donesene su 2016. godine (“Službeni glasnik Općine Vojnić”, broj 14/16).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – prizvodnja i cijevni trasnsport nafte i plina

Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – elektroenergetika

Karta 2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.01. – 4.46. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić donesene su 2007. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 35/07, 12/08 – ispravak greške).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Ispravak greške

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1.1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 3.1. Uvjeti za korištenja i zaštite prostora

Prostorni plan uređenja Općine Vojnić donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 14/05).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 0. Granice sa sustavom središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav

Karta 2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite