Početak izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

Planom rada Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2023. godinu utvrđena je izrada VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije. Posljednje, sveobuhvatne, izmjene i dopune ovog Plana donesene su po Županijskoj skupštini 16. prosinca 2022. a Pročišćeni plan upućen je na usvajanje. U okviru stručne suradnje sa gradovima i općinama Karlovačke županije Zavod je pozvao jedinice lokalne samouprave da razmotre svoje razvojne potrebe i zahtjeve koji im pristižu te da u okviru sljedećih izmjena prostornog plana, usklade svoja rješenja s Prostornim planom Županije.

Krajem 2022. i početkom 2023. godine provedene su pripremne aktivnosti za izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije: analizirani su pristigli zahtjevi vezani uz planiranje obnovljivih izvora energije, održani radni sastanci s nadležnim upravnim tijelom Karlovačke županije i javnopravnim tijelima, pripremljena radna polazišta za izradu izmjena i dopuna plana. Osnovni cilj izrade i donošenja VII. ID PPKŽ je doprinijeti energetskoj samodostatnosti Republike Hrvatske, prema načelima održivog razvoja. Kroz VII. Izmjene prostornog plana osigurali bi se uvjeti za provedbu i utvrdile lokacije za gradnju obnovljivih izvora energije, prije svega, solarnih elektrana na području Karlovačke županije.

Nadležni upravni odjel i Zavod zajednički su pripremili Nacrt Odluke o izradi VII. Izmjena Prostornog plana Županije, koja je donešena po Županijskoj skupštini 16. prosinca 2022.

Tijekom izrade VII. ID PPKZ provest će se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, uključujući postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno mišljenju i rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Foto izvor: hep.hr