JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE