USTROJ I TIJELA ZAVODA

Unutarnje ustrojstvo temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju, Zakona o ustanovama te drugim važećim zakonskim odredbama i na temelju njih donesenim propisima.
Upravno vijeće donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije kojim su definirana radna mjesta i potreban broj izvršitelja određene stručne spreme.
Tijela Zavoda su Upravo vijeće i ravnatelj.
Zavod predstavlja, vodi i zastupa ravnatelj, a Zavodom upravlja Upravno vijeće.
Ovlasti i odgovornosti tijela propisane su Odlukom o osnivanju (Glasnik Karlovačke županije br. 12/2014), Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju (Glasnik Karlovačke županije br. 29/2021, pročišćeni tekst 32/2022) i Statutom (Glasnik Karlovačke županije (br. 25/2014), Izmjenama i dopunama Statuta (Glasnik Karlovačke županije br. 15/22).
Upravno vijeće upravlja ustanovom. Ima predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješava Župan na vrijeme od 4 godine.