Kazup

PROSTORNI PLAN KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prostorni plan Karlovačke županije (PPKŽ) donesen je 2001. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/2001). Do danas je doneseno šest izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.

Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela plana objavljen je 2023. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 10/2023).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karta 1.0. Teritorijalno – politički ustroj; Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1.1. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - Prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.3. Korištenje i namjena prostora – Promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustavi

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karta 4.1. Postojeće i planirane državne ceste za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.2. Postojeće i planirane željezničke pruge za međunarodni promet za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.3. Planirani regionalni vodoopskrbni sustav Lička Jesenica kao dio vodoopskrbnog sustava aglomeracije Plitvička jezera (Lička Jesenica) varijanta 2b za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.4. Planirani regionalni vodoopskrbni sustav Lička Jesenica kao dio vodoopskrbnog sustava aglomeracije Plitvička jezera (Lička Jesenica) varijanta 2c za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.5. Planirani sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda Rakovica kao dio odvodnje aglomeracije Plitvička jezera za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.6. Planirani Skladišno – obučni kompleks u Karlovcu za koji je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.6.a. Planirani Skladišno – obučni kompleks u Karlovcu za koji je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru


Karta 4.7. Planirani Automotodrom Slunj za koji je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2022. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 57c/2022).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karta 1.0. Teritorijalno – politički ustroj; Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1.1. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - Prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.3. Korištenje i namjena prostora – Promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustavi

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karta 4.1. Postojeće i planirane državne ceste za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.2. Postojeće i planirane željezničke pruge za međunarodni promet za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.3. Planirani regionalni vodoopskrbni sustav Lička Jesenica kao dio vodoopskrbnog sustava aglomeracije Plitvička jezera (Lička Jesenica) varijanta 2b za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.4. Planirani regionalni vodoopskrbni sustav Lička Jesenica kao dio vodoopskrbnog sustava aglomeracije Plitvička jezera (Lička Jesenica) varijanta 2c za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.5. Planirani sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda Rakovica kao dio odvodnje aglomeracije Plitvička jezera za koje je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.6. Planirani Skladišno – obučni kompleks u Karlovcu za koji je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

Karta 4.6.a. Planirani Skladišno – obučni kompleks u Karlovcu za koji je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru


Karta 4.7. Planirani Automotodrom Slunj za koji je omogućena neposredna provedba zahvata u prostoru

V. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2014. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 50b/14).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - Prostori za razvoj i uređenje

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustavi

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

IV. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2017. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 6c/17,29c/17 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karta 1. Teritorijalno - politički ustroj - sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1.1. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - Prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.3. Korištenje i namjena prostora - Promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

III. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2013. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 56/13).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - prostori za razvoj i uređenje

II. Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2018. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 8a/18, 19/18 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karta 1. Teritorijalno - politički ustroj - sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1.1. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - Prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.3. Korištenje i namjena prostora - Promet, pošta i telekomunikacije


Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav


Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2008. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 36/08).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karta 1. Teritorijalno - politički ustroj - sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1.1. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - Prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.3. Korištenje i namjena prostora - Promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Prostorni plan Karlovačke županije donesen je 2001. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 26/01).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karta 1. Korištenje i namjena prostora/površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 4. Teritorijalno - politički ustroj

Karta 5. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

Karta 6. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta