UPRAVNO VIJEĆE

Zavodom za prostorno uređenje Karlovačke županije upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije ima dva člana koje imenuje i razrješava Župan na razdoblje od 4 godine. 


Predsjednica Upravnog vijeća: Kristina Mihelj

Članovi Upravnog vijeća: Bruno Dujmović Ivan Knezović


Pravilnik o radu Upravnog vijeća


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA


21. Sjednica Upravnog vijeća

21. Sjednica Upravnog vijeća - Poziv

21. Sjednica Upravnog vijeća - Zapisnik


Na 21. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti:

Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu - pročišćen tekst

Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima

Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima - pročišćen tekst


20. Sjednica Upravnog vijeća

Na 20. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti:

19. Sjednica Upravnog vijeća


Na 19. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti:
18. Sjednica Upravnog vijeća


Na 18. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti:

17. Sjednica Upravnog vijeća


Na 17. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti:
Program rada za 2017. godinu
16. Sjednica Upravnog vijeća


Na 16. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti:


Na 15. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti:
Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
14. Sjednica Upravnog vijeća


Na 14. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti:


Na 13. sjednici Upravnog vijeća usvojeni su sljedeći dokumenti: