Kazup

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA O RADU


2023. godina

Program rada za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

Financijski izvještaj za period 1.1.2023.-30.6.2023.

2022. godina

Financijski plan za 2022. godinu

Program rada za 2022. godinu

Financijski izvještaj za period 1.1.2022. - 30.6.2022.

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Financijski izvještaj za 2022. godinu

2021. godina

Financijski plan za 2021. godinu

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Program rada za 2021. godinu

Financijski izvještaj za period 1.1.2021. - 30.6.2021.

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2021. godinu

2020. godina

Financijski plan za 2020. godinu

Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

2019. godina

Program rada za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu

2018. godina

Financijski izvještaj za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

2017. godina

Financijski plan za 2017. godinu

I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu

II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu

Program rada za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017. godinu

2016. godina

Financijski plan za 2016. godinu

I Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu

II Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu

III Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu

2015. godina

Financijski plan za 2015. godinu

Izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu

Program rada za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 2015. godinu

2014. godina

Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2014. godinu