USTROJ I OPĆI AKTI, TIJELA ZAVODA...
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (PDF Download)Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika (PDF Download)Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove (PDF Download)